CODE OF CONDUCT ELI EETTINEN OHJEISTUS

Meillä on korkeat eettiset odotukset henkilöstöllemme ja kumppaneillemme. Nämä odotukset ovat kirjattuina eettiseen ohjeistukseemme.

Etiikka

Tavoitteenamme on, että eettisyyttä ja rehellisyyttä koskevat periaatteemme näkyvät henkilöstömme ja kumppaneidemme käytännön työssä. Laatimamme selkeän ohjeistuksen avulla henkilöstö ja kumppanit pystyvät tekemään eettisesti perusteltuja päätöksiä.

Vaatimustenmukaisuus

Olemme sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Toimimme eettisten, kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeuksien kunnioitus on oleellinen osa arvopohjaamme ja yrityksen sosiaalista vastuullisuutta. Uskomme, että vahva omistuspohja on edellytys vaatimustenmukaisuuden ja eettisen toiminnan toteutumiselle. 

Korruptionvastaisuus

Korruptiota esiintyy jossain määrin kaikissa maissa ja kaikilla markkinoilla. SuperOffice ei hyväksy korruptiota ja pyrkii taistelemaan korruptiota vastaan systemaattisella ja vastuullisella toiminnalla. 

LUE LISÄÄ

Eettinen ohjeistomme koskee kaikkia, joiden kanssa olemme tekemisissä henkilökuntaamme, toimittajiamme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme. Lue lisää alla olevien linkkien kautta. 

Lataa The Code of Conduct (englanniksi)
Lataa The Code of Conduct of a SuperOffice Supplier (englanniksi)